Historie

jihočeského moře

Na Lipno se jezdí od pradávna :-) - Hledání ztraceného času rok 1959

Slunce-voda-vzduch

Jihočeské moře máme od 50. let

Vodní nádrž Lipno je s rozlohou 48,7 km² největší umělé jezero a zároveň největší vodní plocha na území České republiky. Vznikla v 50. letech 20. století přehrazením řeky Vltavy. Přehradní hráz se nachází zhruba 20 km jižně od Českého Krumlova a 8 km západně od Vyššího Brodu. Díky své rozloze získalo Lipno přezdívku jihočeské moře. Historie přehrady na Lipně sahá ještě mnohem dál než do poloviny minulého století. První návrhy na přehrazení Vltavy na jejím horním toku a vybudování umělého jezera pochází již z 90. let 19. století.

V roce 1899 byl vytvořen konkrétní plán na vybudování přehradních nádrží na horní Vltavě. K jeho realizaci ale nikdy nedošlo - proti se postavili majitelé okolních pozemků. Další projekt se objevil ve 30. letech 20. století, ale jeho uskutečnění zmařila druhá světová válka. Studie, která je základem dnešního díla vznikla v roce 1948.

Stavba byla dokončena v roce 1959.

Více o jezeru a okolí zde

Takové bylo Lipno před přehradou - 2023 - 65 let - článek/foto - zde

Něco málo na FB o Jižních Čechách zde